ڕوونکردنەوەی ڕێزمانی سەنڕایزی ١٢: ڤیدیۆ - ڕوونکردنەوەی ڕێزمانی سەنڕایزی ١٢: ڤیدیۆ


Unit 1

Sunrise 12; Unit 1: Giving Instruction

Sunrise 12; Unit 1: Making Suggestions

Sunrise 12; Unit 1: Tag Questions

Sunrise 12, Unit 1: Comparative & Superlative

Sunrise 12, Unit 1: English Tenses 

Unit 2

Sunrise 12, Unit 2: Prepositions of time

Sunrise 12, Unit 2: Negative Questions

Sunrise 12, Unit 2: Future Continuous 

Sunrise 12, Unit 2: Too...to, not .....enough

Sunrise 12, Unit 2: Expressing opinion

Unit 3

Sunrise 12, Unit 3: Active & Passive

Sunrise 12, Unit 3: Expressing Certainty

Sunrise 12, Unit 3: Expressing Possibility

Sunrise 12, Unit 3: Cause & Effect

Sunrise 12, Unit 3: Informal & Formal Usage of some verbs

Unit 5 

Sunrise 12, Unit 5: Ways of comparing quantities

Sunrise 12, Unit 5: Conjunctions (Present+Future)

Sunrise 12, Unit 5: Conjunctions (Past)

Sunrise 12, Unit 5: Forms Conditional Statements

Unit 6

Sunrise 12, Unit 6: Reduced clauses (definition)

Sunrise 12, Unit 6: Clauses introduced by (where,when,why)

Sunrise 12, Unit 6: Relative clauses with extra information

Sunrise 12, Unit 6: Expressing purpose

Unit 7

Sunrise 12, Unit 7: Participle clauses

Sunrise 12, Unit 7: V+ to+ infinitive/V+Ving

Sunrise 12, Unit 7: Reported Speech forms

Sunrise 12, Unit 7: Conjunction + Participle(Ving) clause

شێوازی داگرتنی ڤیدیۆ لە فەیسبووک

بابەتی تر

Silent Letters    پیتە نەخوێندراوەکان 

Auxiliary Verbs   کردارە یاریدەدەرەکان 


Date:2/25/2014 11:12:00 AM | بینراوە (12124) } Posted by: Twana Rasul